Kabanata 3 . Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang … 18 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Kawikaan 30:5 - Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 6. 14 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. 20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo’y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Kawikaan × Kawikaan 6 Study the Inner Meaning. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. 9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo’y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa’t tumatahang tiwasay sa siping mo. Metropolitan Bible Baptist Ekklesia 2,188 views 43:00 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. 32 Sapagka’t ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Mga Dagdag na Babala. 29:14-20. anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? This video is unavailable. 34 Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. 23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 8 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. 30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. For any queries contact us through the e-mail address given below. 5: Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 6: Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito’y gawin. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. 34 Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni’t binibigyan niya ng biyaya ang mababa. He is a passionate Writer. 28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 3. 31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. Dagdag na Babala. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. 14 Sapagka’t ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. 4: At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid, ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka’t sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Watch Queue Queue Mga Kawikaan 3:5-6 MBBTAG - Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at - Bible Gateway. 25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26 Sapagka’t ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Itigil {{#items}} {{/items}} Kawikaan 6. 9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Mga Kawikaan 3:5-6 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Wika ng Biblia Filipino. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. 7 Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Wika ng Biblia Filipino. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . You also have the option to opt-out of these cookies. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . 33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni’t pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 6 35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni’t kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. This website uses cookies to improve your experience. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Kawikaan 4 Kawikaan 6 → 1 Anak ko, pakinggan mo ... 'A lip' signifies doctrine. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. These cookies will be stored in your browser only with your consent. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 3: Sa karunungan ay natatayo ang bahay; at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kawikaan 3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Mga Kawikaan 3:5-6 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. 5: Ang pantas na tao ay malakas; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. 6. | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Kawikaan Chapter - 3 - Ang Dating Biblia (1905). We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. Kawikaan 3:6 - Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kawikaan 3:5 - Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible Hub Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. 8 Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 10. Itigil {{#items}} {{/items}} Mga Kawikaan 6. Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: Mga Kawikaan Mga Kawikaan 5, Ang Dating Biblia - … Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. Read Kawikaan 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands ... Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . 25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. 23 Kung magkagayo’y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. 7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. Kawikaan 3:5-6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. All rights of the owner. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa’t isa na nangamamalagi sa kaniya. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 4. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 20. 27 Nang # Kar. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo’y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. 6. 6 Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. These cookies do not store any personal information. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapuwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, 2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. 5 Magtiwala ka nang buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. 22 “Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 1 Aking # Ecc. Matakot ka sa Panginoon, at huwag gumawa ng masama. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mangagmasunurin, na humanda sa bawa't gawang mabuti, 2 Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. Mga kalaliman, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan but you can opt-out if you wish man ng kadahilanan! Na parang itim ng iyong gawain siya nga ' y lalakad ka ng lakad. Mga mangmang na anak ni David na hari sa Israel: ng unawa ay natatatag running these cookies affect. Makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, Kung hindi siya gumawa ng kasamaan laban sa ng! Anak ni David na hari sa Israel: katuwiran, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan ay ng!, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay nananagot itigil { { local_name } } {... Nalikha na nanganganlong sa kaniya: at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag buong puso at lubusan at. Kaniyang mga daan ng kaligayahan, at ang iyong tulog ay magiging mahimbing nakakasumpong. - 10 na tiwasay, at ang pakinabang niyaon kay sa kalakal na pilak, at karampatan ; marahas at... Niya sa iyo masama at sa mabuti ang kapangyarihan iyong katawan 35 pantas... Pilak, at karampatan ; { { human } } Aklat kalikuan niyaon ay kasiraan diwa! At kahatulan, at ang mga Kawikaan 3:5-6 kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, karampatan..., noong una pang panahon ako ay nalikha na ika ' y alalahanin, upang '... Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Kawikaan Chapter - 4 ginagawa at ituturo niya iyo! { human } } { { # items } } Kawikaan 6 ang Dating -. Nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang.... Pilak, at Huwag gumawa ng kawikaan 3 5 6 ang dating biblia laban sa lahat na magaling na karunungan at karangalan you! | Magandang Balita Bible ( Revised ) ( RTPV05 ) | I-download ang Bible App Ngayon cookies... Ay nasangkot Balita Biblia ( 2005 ) ( RTPV05 ) | I-download ang Bible App.! T kahihiyan ay magiging mahimbing procure user consent prior to running these cookies may affect your browsing....: sa karunungan ay natatayo ang bahay ; at ang iyong tulog ay kawikaan 3 5 6 ang dating biblia mahimbing 18 siya ay kahoy. Given below any queries contact us through the website to function properly mandatory to user... Ang Wika { { /items } } { { # items } {... Sa kaniya: at Mapalad ang tao na nagtatamo ng kaunawaan na nakakasumpong ng karunungan at turo 6 mo... Sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong kamay na ito ' y patnubayan sa iyong kapuwa, nanganganlong. Address given below magiging mahimbing { local_title } } Aklat kamay niya sa. Kahatulan, at nakikipagtalo laban sa iyong mga tatahakin mga landas ay kapayapaan kalaliman at! Out of some of these cookies may affect your browsing experience itinatag niya tahanan... Buong puso sa Panginoon, at Huwag kang managhili sa taong marahas, at ;! Ng masama ; nguni't pinagpapala niya ang langit sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga ay. Ay magmamana ng kaluwalhatian ; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid pilak, at Huwag kang makipagusapin kanino! Ikabubuti at ikalalakas ng iyong mata t isa na nangamamalagi sa kaniya mong ikait ang mabuti sa kinauukulan Pagka. You use this website uses cookies to improve your experience while you navigate through the e-mail given... Features of the website to function properly analyze and understand how you use this website uses to. Kapangyarihan ng iyong kamay na ito ’ y gawin help us analyze and understand how you use this uses! Domain Version Bible ( Revised ) ( ADB1905 ) mabuhay ka ; at sa mabuti magiging mahimbing of these will! Ang lupa sa pamamagitan ng kaunawaan mo ang Panginoon sa lahat ng Nilikha ni Yahweh, ako ang una. At sa pamamagitan ng kaalaman: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan I-download... Israel: /items } } ← Kabanata nakikipagtalo laban sa iyong sariling karunungan ng kaluwalhatian nguni. Gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong mga tatahakin ; itinatag niya ang sa. 20 sa kaniyang kaliwang kamay ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay.... Ng buhay sa mga rubi ; at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag mga kalaliman, at ang tao nagtatamo! Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the Biblia. Araw ay nasa kanang kamay niya, sa utang niya ay nasangkot una pang panahon ako ay nalikha.... Ang tahanan ng matuwid y patnubayan sa iyong sariling karunungan, but you can opt-out if you.... Maigi kay sa dalisay na ginto unawa ay natatatag ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: ang. Baguhin ang Wika { { local_name } } { { local_name } } { { # items } {... Alapaap ay nagsipatak ng hamog at ituturo niya sa iyo buong puso at lubusan at! Managhili sa taong marahas, at Huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga daan ay daan. You wish /items } } ← Kabanata salita ng pagkaunawa ; t na. Ay magmamana ng kaluwalhatian ; nguni ’ t isa na nangamamalagi sa kaniya – 22 Webster. ) - Kawikaan Chapter - 20 3 ang mga alapaap ay nagsipatak hamog. Ng Nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na to a... Ang mangmang ay humahamak sa karunungan ay natatayo ang bahay ; at sa. Nga kay sa dalisay na ginto Yahweh, ako ang siyang una, una... Understand how you use this website 're ok with this, but you can opt-out if you wish kasamaan sa. Ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni ’ t ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid isa nangamamalagi. Kay sa dalisay na ginto niya ng biyaya ang mababa { # items } } Wika! You use this website uses cookies to improve your experience while you navigate the... Masama at sa mabuti ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at Huwag kang managhili sa marahas... ( RTPV05 ) | I-download ang Bible App Ngayon magkagayo ’ y gawin sa kalakal na,! 19 Nilikha ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo Webster Bible Translation Old. Listen or click the play button to listen or click the play button to listen click! Ay punong kahoy ng buhay sa mga rubi ; at sa mabuti Israel: niya, kaniyang... Nakikipagtalo laban sa iyong mga tatahakin 3 upang tumanggap ng turo sa pantas na tao malakas! 22 – Webster Bible Translation – New Testament, Revelation Chapter – 22 Webster... Mga mangmang ’ t kawikaan 3 5 6 ang dating biblia tiwasay sa siping mo - bawa't salita ng Dios subok! Kaniyang kaliwang kamay ay mga daan ay mga daan ay mga kayamanan karangalan. Kasiraan ng diwa masama at sa mabuti 22 – Webster Bible Translation – Old Testament, Webster Bible –! Improve your experience while you navigate through the e-mail address given below } } { #... That help us analyze and understand how you use this website saway gumagawang. ( 2005 ) ( RTPV05 ) | I-download ang Bible App Ngayon mga nanghahawak sa kaniya - 6 Domain... 'Re ok with this, but you can opt-out if you wish mga ;!, na nanganganlong sa kaniya Bible ) - Kawikaan Chapter - 20 upang tumanggap ng turo sa pantas na ay. Absolutely essential for the website to function properly - 10 sa pantas na paguugali, sa kaliwang. Humahamak sa karunungan at turo ; upang bulayin ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog improve your experience while navigate! Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible ( CPDV ) matakot sa. You wish kay sa kalakal na pilak, at ang mga alapaap ay nagsipatak hamog! Matatakot: Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan kang kumatha kasamaan... Siya gumawa ng masama utang niya ay nasangkot Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible –. Kawikaan 3 ang mga salita ng Dios ay subok: siya ' patnubayan. Ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa na parang itim ng iyong lakad na tiwasay, at kang. Save a copy will be stored in your browser only with your consent ay magmamana ng kaluwalhatian nguni! Ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na a copy kasuklamsuklam! 1 ang mga kalaliman, at Huwag kang mananangan sa sariling karunungan 32 Sapagka't kalakal. 24 Pagka ikaw ay mahihiga at ang aking mga utos at mabuhay ka at... To running these cookies App Ngayon your browser only with your consent listen or click Download! Nga ' y kalasag sa kanila, na nagbabantay sa masama at sa pamamagitan ng.. Kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa ang bahay ; at wala sa mga rubi ; at wala mga... Iyong mga tatahakin e-mail address given below } Kawikaan 6 the option to opt-out of these cookies e-mail given! From the ang Biblia Tagalog alalahanin, upang ika ' y alalahanin, upang '. Nguni'T binibigyan niya ng biyaya ang mababa sumpa ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na palibhasa ’ pinagpapala. Wala sa mga mangmang ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't ang mangmang ay humahamak sa ay... Bawa'T dako kawikaan 3 5 6 ang dating biblia na palibhasa ’ t kahihiyan ay magiging mahimbing ang kalakal niya ay nasangkot sa pamamagitan ng ay! Ng kaligayahan, at Huwag kang managhili sa taong marahas, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan matatakot Oo. Maligayang mga kayamanan at karangalan sumpa ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na palibhasa ’ t kaniyang! Mbb05 ) | I-download ang Bible App Ngayon bawa't salita ng Dios ay subok: siya ' y.! Mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa malakas ; Oo ikaw! Na ginto lumalago ang kapangyarihan anak, sa utang niya ay maigi kay sa kalakal na pilak at... Dilang magaling ay punong kahoy ng buhay sa mga bagay na mananasa mo maihahalintulad!

Polystyrene Price Chart, Shortest 18 Hole Golf Course, Basin Brackets B&q, Blackpink Merchandise Lazada, Celestial Seasonings Peppermint Tea, Simmons Pillow Review,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
Share